กระทรวงต่างประเทศแจ้งสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับ Ministy of External Affairs of India และสถาบันต่างๆ ในสาธารณรัฐอินเดีย จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ หลักสูตร

  • พิมพ์

กระทรวงต่างประเทศแจ้งสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับ Ministy of External Affairs of India และสถาบันต่างๆ ในสาธารณรัฐอินเดีย จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย

 

โดยรัฐบาลอินเดียจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆรวามทั้งค่าเดินทางไปกลับระหว่างประเทศ รายละเอียดหลักสูตรสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://tica.thaigov.net/main/ หัวข้อ "ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)" หรือรายละเอียดเพิ่มเติมตาม (เอกสารแนบดังนี้)