ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่ 9)

  • พิมพ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่ 9)

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่ 9) (9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ สามารถลงทะเบียนได้ที่ Website  http://www.iseec2018.kbu.ac.th/ กำหนดส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรืออ่าน (เอกสารแนบดังนี้)