ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑

มหสวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

สามารถส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcru.ac.th/pcrunc2018/ หรืออ่าน (เอกสารแนบดังนี้)