ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมฟังเสวนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น BEDO สัญจร ๒๐๑๘ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมฟังเสวนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น BEDO สัญจร ๒๐๑๘ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้แนวคิด "มูนมังอีสาน ฐานทุนทรัพยากร ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ"

     สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO กำหนดจัดกิจกรรม BEDO สัญจร ๒๐๑๘ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้แนวคิด "มูนมังอีสาน ฐานทุนทรัพยากร ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ" ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร รวมระยะเวลา 3 วัน

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)