ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์" รายการสมรภูมิไอเดีย (Open your science)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์" รายการสมรภูมิไอเดีย (Open your science)

   บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในเครือสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้ผลิต รายหาร "สมรภูมิไอเดีย" (BRAINCHILD) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-09.30 น. ทางช่อง 28 (เริ่มออกอากาศเดือนเมษายน 2561) และ ในปีนี้ทางรายการสมรภูมิไอเดีย ได้กลับมาร่วมมือกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัด "การประกวดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์" อีกครั้ง เชิญชวนเหล่านักประดิษฐ์ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบสรรสร้าง ทุกเพศ ทุกวัย เข้าร่วมส่งสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่ในมือของท่านหรือคิดค้นข้นมาใหม่ ประเภทใดก็ได้เข้าแข่งขันในรายการสมรภูมิไอเดีย

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)