ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต

  • พิมพ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยเเพร่ผลงานวิชาการในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ โดยจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ คือฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ได้ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pkru.ac.th/researchscience/ หรืออ่าน (เอกสารแนบดังนี้)