ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018 และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน

  • พิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018 และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ จัดงาน "Thailand Tech Show" ระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)