ขอส่ง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (วิจัยมุ่งเป้า)

  • พิมพ์

ขอส่ง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (วิจัยมุ่งเป้า)

     สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอส่ง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนักวิจัยที่มีความประสงค์ให้สถาบันวิจัยดำเนินการยื่นเรื่องคำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ ในการยินยอม/อนุญาต สามารถส่งข้อเสนอโครงการมาที่สถาบันวิจัย ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)