ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7 PSU Education Conterence "Higher Education for All: Surviving in Times of Change"

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conterence "Higher Education for All: Surviving in Times of Change"

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conterence "Higher Education for All: Surviving in Times of Change" ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในการประชุมวิชาการดังกล่าว กำหนดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.psued.org หรือ (เอกสารแนบดังนี้)