การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร

  • พิมพ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร

     บริษัท อิงลิช ออนไลน์ จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 41 "English Clinic by EOL System for All Thais to Improve English Skills" ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับลงทะเบียนใช้และเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)