ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (Innovative Research and Education beyond the Future)

  • พิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (Innovative Research and Education beyond the Future)

     ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyond the Future" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://edu.psu.ac.th/erc2019 หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)