ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓ "ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล: Humanities and Social Sciences Disruption in the Digital Era " ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.huso.buu.ac.th หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)