ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๘

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๘

      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉัยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China soceity for Southeast Asian Studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศษฐกิจไทย - จีน กำหนดจัด "การสัมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๘" (The Enghth Thai - Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ยุคใหม่ : โอกาสและวิสัยทัศน์ใหม่" (Chinese - Thai Strategic Cooperation for a New Era : New Opportunity and New Vision) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichinacom หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)