ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุุทธศักราช ๒๕๖๒

ทรงพระเจริญ

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๑๕" (The 15th Mahasarakham University Research Conference) ในหัวข้อ "๕๑ ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นผู้อยู่ เพื่อมหาชน" (51 years Mahasarakham University : Publ

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๑๕" (The 15th Mahasarakham University Research Conference) ในหัวข้อ "๕๑ ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นผู้อยู่ เพื่อมหาชน" (51 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned)

     มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๑๕" (The 15th Mahasarakham University Research Conference) ในหัวข้อ "๕๑ ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นผู้อยู่ เพื่อมหาชน" (51 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที www.research.msu.ac.th/mrc15 หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ประชาสัมพันธ์งานจัดอบรมวิชาการ กัญชาทางการแพทย์

ประชาสัมพันธ์งานจัดอบรมวิชาการ กัญชาทางการแพทย์

        ด้วยบริษัท อัครวินท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ร่วมกับ ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง กำหนดจัดอบรมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 และความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ โรงเเรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (เอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ ๑๐ (The 10th ASEAN C+I+J Symposium on Business Management Research)

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ ๑๐ (The 10th ASEAN C+I+J Symposium on Business Management Research)

     วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ ๑๐ (The 10th ASEAN C+I+J Symposium on Business Management Research) ในหัวข้องานสัมมนาเรื่อง "ธุรกิจร่วมมือ ร่วมใจ นวัตกรรม ก้าวไกลยั่งยืน Advancing Business Partnership for Innovation and Sustainability" ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น. โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (อ่านเอกสารแนบดังนี้)