ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3

     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.utcc2.utcc.ac.th/academicday2019 หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)