แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
41. หมอลีลา ดอกจันรี เขียนโดย Super User 189
42. หมอวารี เผ่ากัณหา เขียนโดย Super User 220
39. หมอรัศมี จอมหงส์ เขียนโดย Super User 168
40. หมอลา บุญชอบ เขียนโดย Super User 178
38. หมอมัจฉา ดวงแก้ว เขียนโดย Super User 175
37. หมอมังกร แสนชาติ เขียนโดย Super User 176
35. หมอเพชร พวงต้น เขียนโดย Super User 176
36. หมอพรมมา ยงยืน เขียนโดย Super User 206
33. หมอประมง คงมั่น เขียนโดย Super User 166
34. หมอปี วงศ์สุนา เขียนโดย Super User 250