แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
72. หมอสายทอง พลเมืองศรี เขียนโดย Super User 231
73. หมอสำรวน ผาหยาด เขียนโดย Super User 225
74. หมอสำรอง กวนชาพัน เขียนโดย Super User 206
75. หมอสี โสมศรี เขียนโดย Super User 224
68. หมอสวัสดิ์ กะนารักษ์ เขียนโดย Super User 211
69. หมอเหมือน อรรคธรรม เขียนโดย Super User 253
70. หมอสัน จันดี เขียนโดย Super User 203
71. หมอสัมฤทธิ์ คำใบ เขียนโดย Super User 244
64. หมอสมหมาย ขาววงศ์ เขียนโดย Super User 206
65. หมอสมหมาย ธานี เขียนโดย Super User 220