แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
54. หมอสงค์ บุญจริง เขียนโดย Super User 213
55. หมอสนิท แก้วบุญเรือง เขียนโดย Super User 166
56. หมอสม แฝงกลิ่น เขียนโดย Super User 171
52. หมอวิชัย ทองแสง เขียนโดย Super User 221
51. หมอวร คำภูมี เขียนโดย Super User 183
47. หมอไมตรี เคหวัตร เขียนโดย Super User 179
48. หมอยวง เนาว์กระโทก เขียนโดย Super User 217
49. หมอระแวง สิงห์เย็น เขียนโดย Super User 175
50. หมอลา แสงแดง เขียนโดย Super User 175
43. หมอเพชร จันทร์สมาน เขียนโดย Super User 253