แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
22. หมออ่อนศรี กองสุข เขียนโดย Super User 82
19. หมอวันทา ละเลิศ เขียนโดย Super User 39
20. หมอโสม นวลวรรณ เขียนโดย Super User 35
21. หมอสมพาน ทูลนอก เขียนโดย Super User 42
15. หมอราวัน อู่ทิพย์ เขียนโดย Super User 43
16. หมอรำไพ ศรีโคตร เขียนโดย Super User 45
17. หมอลาย ว่องไว เขียนโดย Super User 34
18. หมอลุน ท่าหาญ เขียนโดย Super User 41
12. หมอไพรณี เฉลิมวงศ์ เขียนโดย Super User 33
13. หมอพรพรรณ สิงห์กล้า เขียนโดย Super User 42