แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
23 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus จากสารสกัดรากและแก่นต้นชะมวง (Garcinia cowa Roxb.) เขียนโดย Super User 343
22 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปริมาณสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการต้านพิษงูในสารสกัดจากว่านพญาลิ้นงูและว่านขุนแผนสะกดทัพ เขียนโดย Super User 227
21 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : สารประกอบเคมีในผลไม้พื้นเมืองที่มีสี เขียนโดย Super User 356
20 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากตารับยาอายุวัฒนะ เขียนโดย Super User 921
19 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาปริมาณสารสำคัญและสารต้านอนุมูลอิสระในยาต้มปอกะบิด เขียนโดย Super User 346
18 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ที่เสริมกันในพืชสมุนไพรที่มีการนำมาใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน เขียนโดย Super User 341
17 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพร 4 ตำรับ เขียนโดย Super User 329
16 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ผลของสารสกัดว่านนางคาและขมิ้นอ้อยต่อเซลล์เคอราติ- โนไซต์และเซลล์เมลาโนไซต์ เขียนโดย Super User 240
15 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดซับสารตะกั่วของสารสกัดจาก ม้วย งวงสุ่ม และนมสาว เขียนโดย Super User 299
14 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปริมาณสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการต้านพิษงูในสารสกัดจากว่านพญาลิ้นงูและว่านขุนแผนสะกดทัพ เขียนโดย Super User 287
13 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ผลของสารสกัดว่านชักมดลูกและปทุมมาต่อเซลล์เคอราติโนไซต์และเซลล์เมลาโนไซต์ เขียนโดย Super User 260
12 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระจากสารสกัดส่วนต่าง ๆ ของม้วย เขียนโดย Super User 251
11 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและปริมาณฟีนอลิกในสารสกัดจากกะเม็งและอัญชัน เขียนโดย Super User 571
10 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาผลของการนวดไทยแบบราชสานักต่อผู้ที่มีอาการท้องผูก เขียนโดย Super User 323
09 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ผลทันทีของการนวดไทยแบบราชสำนักเปรียบเทียบกับการนวดแบบสวีดีชในผู้ที่มีอาการของโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 1 หลัง เขียนโดย Super User 272
08 หัวข้อภาคนิพนธิ์ เรื่อง : การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของบัวบกที่เก็บตามกาลสมุฏฐาน(กาล 4) เขียนโดย Super User 244
07 หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียดื้อยาอะมอกซิซิลินของสารสกัดจากใบรางจืด เขียนโดย Super User 310
06 หัวข้อวิจัย เรื่อง : การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการรักษาโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต: กรณีศึกษานางบัวพัน น้ำจันทร์ ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย Super User 648
05 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค กรณีศึกษานายจำปาสิมมา บ้านเอ้ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธา เขียนโดย Super User 285
04 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ผลระยะสั้นของการนวดไทยแบบราชสำนักเปรียบเทียบกับการนวดแบบสวีดิชในผู้ที่มีอาการของโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 1 หลัง เขียนโดย Super User 301