อาจารย์ ดร.ปกป้อง ประยงค์

อาจารย์ ดร.ปกป้อง ประยงค์

ข้อมูลการได้รับทุนวิจัย ปี 2561 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ได้รับทุนจาก

ผู้วิจัย

(สัดส่วนที่รับผิดชอบ %)

จำนวนเงิน

1

ผลการทดสอบประสิทธิภาพร่วมกันระหว่างสารสกัดนารินจินและเซริซินโดยใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียสจากผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน

มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

1. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.รักษวรรณ ดีโนนโพธิ์ (60%)

2. เภสัชกร ดร.ปกป้อง ประยงค์ (40%)

120,000