สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
816721

ปฏิทิน

September 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ระบบลงทะเบียนสอบประมวล

praman

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ

pachasampan

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมเวชปฏิบัติกำรตรวจร่ำงกำยทำงข้อกระดูกที่เกี่ยวข้องกับโรคทำงแพทย์แผนไทย การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์พื้นฐาน การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์เพื่อแยกโรคและอาการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรคทางหัตถเวชกรรมไทย  ฝึกเวชปฏิบัติ ตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางหัตถเวชกรรมไทย โดย พท.ป. สุทธิลักษณ์ อุดมธนะทรัพย์ และวิทยากรร่วม อาจารย์พรกรัณย์ สมขาว และอาจารย์กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง และสัมมนาทบทวนองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย โดยคณาจารย์คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยมีกำหนดการตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการ

 

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.