วารสารหมอยาไทยวิจัย

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
935887

ปฏิทิน

March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ระบบลงทะเบียนสอบประมวล

praman

บุคลากร

  อาจารย์ระดับคลินิก

 

อาจารย์สุภาวดี  นนทพจน์ 

คุณวุฒิการศึกษา :- ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

                        - พท.ป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ : 

01 19

อาจารย์พิชชานันท์  เธียรทองอินทร์

คุณวุฒิการศึกษา :-พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)

                        - พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

 

ตำแหน่ง : - ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

               - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ความเชี่ยวชาญ : -

 

 01 13  อาจารย์มุสิกร  ธุศรีวรรณ

คุณวุฒิการศึกษา :- ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

                        - วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

                        - พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

ตำแหน่ง : อาจารย์/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : -

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

 01 18  อาจารย์ปริยาภัทร  สิงห์ทอง

คุณวุฒิการศึกษา :- พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)

                        - พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

ตำแหน่ง : อาจารย์/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : -

 01 17  อาจารย์กัญญ์ณณัฐ  เทพสุริยานนท์

คุณวุฒิการศึกษา :-ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)

                        - วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : -

JPG อาจารย์ศรัณย์  ฉวีรักษ์

คุณวุฒิการศึกษา :-

                        - 

ตำแหน่ง : อาจารย์/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : -

 

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.