คุณอยู่ที่: Homeคณะกรรมการบริหารคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะ

01 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  ปัณฑวังกูร

คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

01 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  พุ่มทอง

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

01 10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักศจีภรณ์  ขันทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

01 15

อาจารย์สุภาวดี นนทพจน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

01 17

อาจารย์กัญญ์ณณัฐ  เทพสุริยานนท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
519168

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

Free business joomla templates