คุณอยู่ที่: Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก รอบทั่วไป

0001
         การคัดเลือกนักศึกษา   ประเภทคัดเลือกโควตา   คลิก

         การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา  ประเภทสอบคัดเลือก 

 คลิก

         จำนวนการรับนักศึกษาภาคปกติ

 คลิก

         ปฏิทินการรับสมัคร

 คลิก
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา 045-352000 ต่อ 1112      
 

1113นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2556 

สำเร็จการศึกษาวันที่ 1 พ.ย. 2556 และวันที่ 11 พ.ย. 2556

ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย

       บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ

       บัตรประจำตัวประชาชน 

 
1112
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต,
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต,
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต,
และหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก หรือ คลิก
 
1112   
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาผ่านระบบ Internet ได้ที่
               http://web2020.ubru.ac.th
 
 

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาเรียนดี และกิจกรรมพิเศษ หลักสูตรครุศสตรบัณฑิต , หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

สอบวันอาทิตยที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

http://www.apr.ubru.ac.th/images/stories/documents/news/2557/571r012.pdf

ประกาศ งดการเรียนการสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง งดการเรียนการสอน นักศึกษา ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2556
http://www.apr.ubru.ac.th/images/stories/documents/calendar/2_56_081256.pdf

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 นักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยฯ

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 นักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทาเลือก

(เอกสารแนบ)คลิกเพื่อดาวน์โลหด

มีโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  ปัณฑวังกูร คณบดี เผยว่าคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มีโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่ชุมชนและโครงการวิจัย การศึกษาหมอพื้นบ้านโดยมีพื้นที่ดำเนินงานที่ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี คณะได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 60 คน ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 

 

Page 22 of 25

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
574274

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

Free business joomla templates