คุณอยู่ที่: Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กำหนดการสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศ กำหนดการสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (เอกสารแนบ)คลิก

โครงการอบรมภาษาองักฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แพทย์แผนไทย

 ช่วยศาสตราจารย์จริยา ปัณฑวังกูร คณบดี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เผยว่า ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง,ดร.อนัญญา เดชะคำภู,อาจารย์ภัคณาภรณ์จันทเพ็ชร,อาจารย์วาริณี  เบิกบาน,อาจารย์สุภารัตน์  สุขโท อาจารย์ประจำคณะแพทย์แผนไทยฯได้จัด “ โครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 คณะแพทย์แผนไทยฯ” ในระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษพื้นฐานสามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดี และเป็นการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเป็นสำคัญ

 ภาพกิจกรรม http://ctam.ubru.ac.th/index.php/2013-09-02-02-24-29/1

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านประเภทวิชาที่ 2 การประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2256

ประกาศคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านประเภทวิชาที่ 2 การประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2256

(เอกสารแนบ) คลิก

กำหนดการจองรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556

Page 23 of 24

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
519172

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

Free business joomla templates