คุณอยู่ที่: Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกนักศึกษาปี 2557

การคัดเลือกนักศึกษา   ประเภทคัดเลือกโควตา   คลิก
  • การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา  ประเภทสอบคัดเลือก 
 คลิก
  • จำนวนการรับนักศึกษาภาคปกติ
 คลิก
  • ปฏิทินการรับสมัคร
 คลิก

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านประเภทวิชาที่ 2 การประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2256

ประกาศคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านประเภทวิชาที่ 2 การประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2256

(เอกสารแนบ) คลิก

ประกาศ กำหนดการสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศ กำหนดการสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (เอกสารแนบ)คลิก

โครงการอบรมภาษาองักฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แพทย์แผนไทย

 ช่วยศาสตราจารย์จริยา ปัณฑวังกูร คณบดี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เผยว่า ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง,ดร.อนัญญา เดชะคำภู,อาจารย์ภัคณาภรณ์จันทเพ็ชร,อาจารย์วาริณี  เบิกบาน,อาจารย์สุภารัตน์  สุขโท อาจารย์ประจำคณะแพทย์แผนไทยฯได้จัด “ โครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 คณะแพทย์แผนไทยฯ” ในระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษพื้นฐานสามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดี และเป็นการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเป็นสำคัญ

 ภาพกิจกรรม http://ctam.ubru.ac.th/index.php/2013-09-02-02-24-29/1

Page 23 of 24

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
533263

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ปฏิทิน

August 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

Free business joomla templates