คุณอยู่ที่: Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านประเภทวิชาที่ 2 การประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2256

ประกาศคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านประเภทวิชาที่ 2 การประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2256

(เอกสารแนบ) คลิก

โครงการอบรมภาษาองักฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แพทย์แผนไทย

 ช่วยศาสตราจารย์จริยา ปัณฑวังกูร คณบดี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เผยว่า ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง,ดร.อนัญญา เดชะคำภู,อาจารย์ภัคณาภรณ์จันทเพ็ชร,อาจารย์วาริณี  เบิกบาน,อาจารย์สุภารัตน์  สุขโท อาจารย์ประจำคณะแพทย์แผนไทยฯได้จัด “ โครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 คณะแพทย์แผนไทยฯ” ในระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษพื้นฐานสามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดี และเป็นการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเป็นสำคัญ

 ภาพกิจกรรม http://ctam.ubru.ac.th/index.php/2013-09-02-02-24-29/1

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยา  ปัณฑวังกูร คณบดี ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายละเอียดของแผนงานและโครงการประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข็มแข็งให้กับการผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำหนดการจองรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556

คณะแพทย์แผนไทยฯศึกษาดูงานโรงงานผลิตยาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยา  ปัณฑวังกูร คณบดี เผยว่า อาจารย์สุภัทรา กลางประพัน,อาจารย์ดารชา เทพสุริยานนต์ และอาจารย์สุภาวดี นนทพจน์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะแพทย์แผนไทยฯ ศึกษาดูงานโรงงานผลิตยาไทย ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2556 เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Page 24 of 25

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
584303

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ปฏิทิน

December 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Free business joomla templates