คุณอยู่ที่: Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบประมวลความรู้พื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่1/2558

 ประกาศ  ผลการสอบประมวลความรู้พื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่1/2558 (เพิ่มเติม) ภาคปกติ

ผลการสอบ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

  • คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมทิพโอสถ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณาจารย์และบุคลาการได้เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ซึ่ง คณะแพทย์แผนไทยฯ ได้มีคณะกรรมการตรวจประเมินคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน เทพรงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา และอาจารย์ ดร.ณรงฤทธิ์ อินทนาม ทั้งนี้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการเพื่ิอเป็นแนวทางการดำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป

ประกาศ เรื่อง แก้ไขผลการสอบประมวลความรู้พื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่1/2558

  •  ประกาศ เรื่อง แก้ไขผลการสอบประมวลความรู้พื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่1/2558 
  • ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  •  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยฯ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศผลสอบประมวลความรู้พื้นบานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2558 ภาคปกติ และ กศ.บป.

  •  ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้พื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่1/2558 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทยืแผนไทยบัณฑิต ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ผลการสอบ

Page 11 of 24

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
519172

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

Free business joomla templates