คุณอยู่ที่: Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบประมวลความรู้พื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2557 ภาค กศ.บป

  1.  
  2. ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้พื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่2/2557 ภาค กศ.บป ดูผลสอบฯ

ขอเชิญร่วม ประชุมสามัญสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2558

  •  
  •  ขอเชิญร่วม ประชุมสามัญสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2558 ในวันที่ 4-5 เมษายน 2558 ณ ห้อง 43.301 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา

  • คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคณจารย์และบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ  โดยเชิญ ผศ. เสทื้อน เทพรงทอง อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 43.301 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก43)  

ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2557

  • ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2557 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ภาคปกติ คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ

ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการและคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์แผนไทย

  •  
  •  คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มีความประสงค์จัดทำโครงการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร โดยมีการจัดกิจกรรมสัมนาวิชาการให้ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ เสริมสร้างความสามัคคี สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
  • รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 13 of 24

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
519172

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

Free business joomla templates