คุณอยู่ที่: Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2557

  • ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2557 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ภาคปกติ คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา

  • คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคณจารย์และบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ  โดยเชิญ ผศ. เสทื้อน เทพรงทอง อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 43.301 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก43)  

ประกาศห้ามปล่อยโคมลอย ในห้วงวันที่ 5 ธันวาคม 2557นี้

  • จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยต่อทรัพย์สินหรือบ้านเรือนประชาชน รวมทั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องบินโดยสาร จึงขอกำชับทุกส่วนราชการ ห้ามปล่อยโคมลอย ในห้วงวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการและคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์แผนไทย

  •  
  •  คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มีความประสงค์จัดทำโครงการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร โดยมีการจัดกิจกรรมสัมนาวิชาการให้ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ เสริมสร้างความสามัคคี สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
  • รายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญชวนประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" (ขิง-ข่า โลก) ครั้งที่3

เชิญชวนประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" (ขิง-ข่า โลก) ครั้งที่3 โดยสามารถส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 กพ.58 - 30มค.58 ด้วยตัวเองที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 14 of 25

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
574309

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

Free business joomla templates