คุณอยู่ที่: Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการสัมนา เรื่อง ความสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการสัมนา เรื่อง "ความสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) กับการประกันคุณภาพ"ของเครือข่ายC-เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา(C-IQA) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

ดาวโหลดเนื้อหาเพิ่มเติม ได้ที่ เชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาโครงการ ควาทมสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษา

ประกาสรับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มีความประสงค์รับสมัคร -เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง - สังกัดศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (รายละเอียดแนบ)

เปิดบริการห้องคอมพิวเตอร์

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเอตร์เพื่อให้บริการ ณ อาคาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก 43) บัดนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเอตร์พร้อมระบบล๊อกอินการเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรสามารถเข้าใช้บริการการสืบค้นสารสนเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเบิ้องต้นจะเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความยินดีขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st International Symposium on Traditional and Alternative Medicine under the theme of "An Integration of Traditional Healing and Western Medicine" ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกจากประเทศจีน อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ผู้สนใจสามารถเสนอผลงานในรูปแบบ Oral/Poster โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ Full paper หรือ Abstract ดีด้วย  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ctam.ubru.ac.th/webbox/

Poster 3

Page 15 of 24

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
519193

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มี 57 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

Free business joomla templates