คุณอยู่ที่: Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดบริการห้องคอมพิวเตอร์

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเอตร์เพื่อให้บริการ ณ อาคาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก 43) บัดนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเอตร์พร้อมระบบล๊อกอินการเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรสามารถเข้าใช้บริการการสืบค้นสารสนเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเบิ้องต้นจะเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น

ประกาสรับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มีความประสงค์รับสมัคร -เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง - สังกัดศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (รายละเอียดแนบ)

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2557

pragat

ประกาศคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ภาคปกติ ตามที่คณะแพทย์แผนไทยแผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำหนดให้มีการประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ หลักศุตรการแพทย์แผนไทยบัญฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนและเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ระหว่าางวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา บัดนี้ ขอประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลดตาม (เอากสารแนบ)

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความยินดีขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st International Symposium on Traditional and Alternative Medicine under the theme of "An Integration of Traditional Healing and Western Medicine" ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกจากประเทศจีน อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ผู้สนใจสามารถเสนอผลงานในรูปแบบ Oral/Poster โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ Full paper หรือ Abstract ดีด้วย  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ctam.ubru.ac.th/webbox/

Poster 3

ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

slide10

Page 16 of 25

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
584625

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ปฏิทิน

December 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Free business joomla templates