คุณอยู่ที่: Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗

newประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ (ฉบับแก้ไข)ตามที่มหาวิทยาลัย ฯ กําหนดการสอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ของนักศึกษา ภาคปกติ รหัส ๕๖ ๕๕ ๕๔ ๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ นักศึกษา กศ.บป. และ กศ.ปท. ระว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดทราบแล้วนั้น เนื่องจากนักศึกษา ภาคปกติ กศ.บป. และ กศ.ปท. และนักศึกษาหมู่พิเศษ จะสําเร็จการศึกษา เพื่อให้การคิดคะแนนผลการเรียนเสนอขออนุมัติสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ทันเวลา เพื่อนักศึกษาสามารถนําหลักฐานการสําเร็จการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการสมัครเข้าทํางาน และ/หรือสมัครศึกษาต่อได้ทัน มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ โดยให้ทุกรายวิชาส่งผลการเรียนผ่านระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดังนี้  clicknow

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬา CTAM GAME 6

10667926 10202647475859088 400660607 o

22

 

ประกาศรับสมัครงาน คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

1. อาจารย์คู่สัญญา

2. นักวิชาการศึกษา

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<

การตอบแบบประเมินการเรียนการสอน

P043

กำหนดการรับปริญญา

slide6slide5

Page 17 of 25

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
574275

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

Free business joomla templates