คุณอยู่ที่: Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557

1234567

คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยโดยมีกิจกรรมถวายภัตราหารแด่พระสงค์ จัดทำพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์แพทย์ ไหว้ครูแพทย์แผนไทย การมอบตัวศิษย์แพทย์แผนไทย รับเข็มตราสัญลักษ์ มอบเสื้อกาวน์ ซึ่งทางคณะได้จัดขึ้นทุกปี

(ประมวลภาพ)

แพทย์แผนไทยรับน้องสร้างสรรค์

คณะแพทย์แผนไทยรับน้องอย่างส้รางสรรค์ เป็นการเชือมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

IMG 5108IMG 5095IMG 5078

ประมวลภาพเพิ่มเติม

มหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

CDTM

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้จัดโครงการ มหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 9-11 กรกฏาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านการแพทย์แผนไทยของนักศึกษาแพทย์แผนไทย การแข่งทักษะวิชาการ/วิชาชีพ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และพิธีลงนามความร่วมมือสโมสรนักศึกษาแพทย์แผนไทยเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 7 แห่ง (เอกสารแนบ)

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมทิพโอสถ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเป็นการประเมินในวงรอบปีการศึกษา (มิถุนายน 2555-พฤษภาคม 2556)

 

ข่าว ประกวดสุนทรพจน์ พ.ศ.2557

เนื่องด้วยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการนำเสนอสุนทรพจน์ที่นำเสนอประโยชน์และบทบาทของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อประเทศชาติ  และเพื่อเป็นเกียรติ กำลังใจและสิริมงคลแก่มูลนิธิและผู้ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางมูลนิธิจึงทำหนังสือนี้มาเพื่อขอพระราชทานโล่รางวัจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ รายละเอียดตาม ลิ้ง http://www.thaiappraisal.org/thai/essay/essays.php

Page 18 of 25

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
574275

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

Free business joomla templates