คุณอยู่ที่: Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

CDTM

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้จัดโครงการ มหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 9-11 กรกฏาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านการแพทย์แผนไทยของนักศึกษาแพทย์แผนไทย การแข่งทักษะวิชาการ/วิชาชีพ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และพิธีลงนามความร่วมมือสโมสรนักศึกษาแพทย์แผนไทยเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 7 แห่ง (เอกสารแนบ)

ข่าว ประกวดสุนทรพจน์ พ.ศ.2557

เนื่องด้วยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการนำเสนอสุนทรพจน์ที่นำเสนอประโยชน์และบทบาทของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อประเทศชาติ  และเพื่อเป็นเกียรติ กำลังใจและสิริมงคลแก่มูลนิธิและผู้ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางมูลนิธิจึงทำหนังสือนี้มาเพื่อขอพระราชทานโล่รางวัจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ รายละเอียดตาม ลิ้ง http://www.thaiappraisal.org/thai/essay/essays.php

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

SAR

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลังสูตร ระหว่าง วันที่ 23-24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมคณะแพทย์แผนไทยฯ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก 43)

Page 18 of 24

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
516742

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

Free business joomla templates