ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

p1-2560

 

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เปิดสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS ซึ่งจะเปิดรับสมัครทั้งหมด 4 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ประกาศผลแล้ว ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-House วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560 )  อ่านรายละเอียด คลิก

รอบที่ 2 โควต้า เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • ช่วงที่ 1 เปิดรับ คณะแพทย์แผนไทยฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะนิติศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์   วันที่ 4 มกราคม - 28 มกราคม 2561 
  • ช่วงที่ 2 เปิดรับ คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 1 มีนาคม - 18 เมษายน 2561
  • อ่านรายละเอียด คลิก

รอบที่ 3 รับตรง อ่านรายละเอียด คลิก

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  อ่านรายละเอียด คลิก

* รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าร่วมรับสมัคร 

                     - คุณสมบัติการสมัครสอบทุกรอบ ทุกสาขาวิชา  คลิก

ประกาศรับสมัคร เรื่อง หลักเกณฑ์และการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิก

 ติดต่อสอบถาม 045-352-000 ต่อ 5601    E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.