วารสารหมอยาไทยวิจัย

homepageImage en US

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 Nov 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

Articles View Hits
967304

ปฏิทิน

May 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ระบบลงทะเบียนสอบประมวล

praman

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ

pachasampan

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมเวชปฏิบัติกำรตรวจร่ำงกำยทำงข้อกระดูกที่เกี่ยวข้องกับโรคทำงแพทย์แผนไทย การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์พื้นฐาน การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์เพื่อแยกโรคและอาการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรคทางหัตถเวชกรรมไทย  ฝึกเวชปฏิบัติ ตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางหัตถเวชกรรมไทย โดย พท.ป. สุทธิลักษณ์ อุดมธนะทรัพย์ และวิทยากรร่วม อาจารย์พรกรัณย์ สมขาว และอาจารย์กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง และสัมมนาทบทวนองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย โดยคณาจารย์คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยมีกำหนดการตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการ

 

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.