ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัดตรา ประกอบด้วย

1.ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา

2.ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา

ตามรายละเอียดดังนี้ (เอกสารแนบ)