วารสารหมอยาไทยวิจัย

homepageImage en US

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 Nov 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

Articles View Hits
967306

ปฏิทิน

May 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ระบบลงทะเบียนสอบประมวล

praman

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี 2561

29

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย" เพื่อถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี ในการนี้ คณะได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

กำหนดการ (คลิก)

1.พิธีถวายราชสดุดี

2.การแสดงเทิดพระเกียรติ

3.การแข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์แผนไทย หัวข้อ “แฟนพันธุ์แท้สมุนไพร” 

ดาวน์โหลดรายละเอียดกติกาการแข่งขัน/ใบสมัคร

4.การประกวดนิทรรศการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดกติกาการแข่งขัน/ใบสมัคร

5.การประกวดการออกกาลังกายประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ดาวน์โหลดรายละเอียดกติกาการแข่งขัน/ใบสมัคร

 

ขั้นตอนการสมัคร

1) รับสมัครหน่วยงาน/องค์กร/สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน /ชุมชน ที่มีความสนใจเข้าประกวด

2) รับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 24 ตุลาคม 2561

3) กรอกใบสมัครได้ที่ www.ctam.ac.th หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงานคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถนนราชธานี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 4300 หรือผู้ประสานงานอาจารย์พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ โทรศัพท์ 087-4465416 และ อาจารย์ปริยาภัทร สิงห์ทอง โทรศัพท์ 086-4882533 และอาจารย์มุสิกร ธุศรีวรรณ โทรศัพท์ 083-6953411

4) ประกาศรายชื่อหน่วยงาน/องค์กร/สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน /ชุมชน ที่มีสิทธิ์เข้าประกวด วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ www.ctam.ac.th

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.