วารสารหมอยาไทยวิจัย

homepageImage en US

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 Nov 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

Articles View Hits
967290

ปฏิทิน

May 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ระบบลงทะเบียนสอบประมวล

praman

บุคลากร

ข้อมูลบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

อาจารย์ระดับปรีคลินิก

01 14

ผศ.จริยา    ปัณฑวังกูร

คุณวุฒิการศึกษา : - วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

                          - วท.บ. (สุขศึกษา)

ตำแหน่ง : คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ความเชี่ยวชาญ : -

 

 ผศ.ดร.กรรณิการ์  พุ่มทอง

 คุณวุฒิการศึกษา : - Ph.D. (Pharmaceutical Sciences                                     Biochemistry)

                           - วท.ม. (ชีวเคมี)

                           - วท.บ. (ชีวเคมี)

 ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ความเชี่ยวชาญ :-

 

 ผศ.ภักศจีภรณ์  ขันทอง

คุณวุฒิการศึกษา : - วท.ม. (กายภาพบำบัด)

                          - วท.บ. (กายภาพบำบัด)

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ความเชี่ยวชาญ :

01 08

ผศ.ดร.อนัญญา  เดชะคำภู

คุณวุฒิการศึกษา : - ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย์)

                          - วท.บ.(ชีววิทยา)

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :-

01 05

อาจารย์วาริณี  เบิกบาน

คุณวุฒิการศึกษา : - วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)

                         - วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :-

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

 01 04 อาจารย์สุภารัตน์  สุขโท

คุณวุฒิการศึกษา : - วท.ม. (กายภาพบำบัด)

                          - วท.บ. (กายภาพบำบัด)

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :-

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.