วารสารหมอยาไทยวิจัย

homepageImage en US

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 Nov 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

Articles View Hits
950103

ปฏิทิน

April 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

ระบบลงทะเบียนสอบประมวล

praman

คณะกรรมการบริหารคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะ

01 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  ปัณฑวังกูร

คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

01 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  พุ่มทอง

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

01 10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักศจีภรณ์  ขันทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

01 15

อาจารย์สุภาวดี นนทพจน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

01 17

อาจารย์กัญญ์ณณัฐ  เทพสุริยานนท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.