วารสารหมอยาไทยวิจัย

homepageImage en US

GCalendar Overview

loader

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 Nov 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

Articles View Hits
967307

ปฏิทิน

May 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ระบบลงทะเบียนสอบประมวล

praman

สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

01 09 

นางสาวมยุรี  ทิพย์สมบัติ

คุณวุฒิการศึกษา :บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ห้วหน้าสำนักงานคณบดี

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 01 15  นายศักดิ์นรินทร์  อินจำปา

คุณวุฒิการศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

 01 03  

นางสาวกันตยา  ส่งเสริม

คุณวุมิการศึกษา : บช.บ. (การบัญชี) ต่อเนื่อง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

 01 02  

นางสาวสุภาพร  วรรณา

คุณวุฒิการศึกษา : พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานศูนย์วิจัยยาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

01 11

นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ทวี

คุณวุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานบริการการศึกษา

01 12

นางสาวโสภา  เจดีย์

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานอาจารย์

 

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.