รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการและกำหนดการ (DOWNLOAD)

ดาวน์โหลดแบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ (DOWNLOAD)

ประชาสัมพันธ์โครงการ Training the Trainer

     National Pingtung Univrsity (NPTU) ประเทศไต้หวัน ได้กำหนดการจัดโครงการ Training the Trainer ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ เพื่อให้ผู้อบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไต้หวันร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาเครือข่ายในประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)