ยกย่องเชิดชู 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2225