ยกย่องเชิดชู 2563

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมเสวนาวิชาการ "เรื่องกัญชาและกัญชงทางการแพทย์"

    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดประชุมเสวนาวิชาการ "กัญชาและกัญชงทางการแพทย์" ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 17  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)