“วารสารหมอยาไทยวิจัย” ได้รับการคัดเลือกและจัดคุณภาพจาก TCI

 

ข่าวดี!! สำหรับนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์​สุขภาพ​ ด้านสมุนไพร​ ศาสตร์ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก “วารสารหมอยาไทยวิจัย” ได้รับการคัดเลือกและจัดคุณภาพจาก TCI

(ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ให้อยู่วารสารกลุ่มที่ 2 และรับรองถึง 31 ธันวาคม 67 นักวิจัยที่สนใจจะตีพิมพ์ผลงานสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ 045-352000 ต่อ 4300

ในเวลาราชการนะคะ

 #หมอยาไทยวิจัย #แพทย์แผนไทยราชภัฏอุบล

วารสารหมอยาไทยวิจัย

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

                                                     “ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”