วารสารหมอยาไทยวิจัย เปิดรับบทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ประกาศ เปิดรับบทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา โดยเฉพาะการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และแพทย์พื้นบ้าน

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารหมอยาไทยวิจัย

ส่งบทความได้ที่ ctamjour.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#เปิดรับบทความตลอดปี

 

                                  “ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”