เรียนหลักสูตรแพทย์แผนไทย...จบไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

หมอไทยเค้าเรียนอะไรกันบ้างนะ???

เรียนแพทย์แผนไทย..ดีอย่างไร???

วิดิทัศน์แนะแนำคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก