ประกาศฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 6 รอบพิเศษไม่เข้าร่วม TCAS 
📆 เปิดรับสมัคร วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 62 นี้เท่านั้น (เวลาทำการ 08.30 - 15.30 )
📝 สมัครด้วยตนเอง ที่งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา
😁 ที่สำคัญ ---- ไม่มีสอบสัมภาษณ์ ----