กำหนดการการจองรายวิชาเรียน นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2562
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Cr.งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร