โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาดำเนินงานส่วนราชการ ในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน ๖ อัตรา และตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.prasri.go.th หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)